Tag Archives: регистър

Нов регистър за хората с увреждания в България

Нов регистър за хората с увреждания в България

С решение на Министерския съвет ще бъде одобрен план за интегрирано административно и социално обслужване на хората с увреждания и свързаните с тях услуги.

Въвеждат регистър за производителите на казани за ракия

Регистрацията и контролът на казаните за варене на ракия да минат изцяло към общините, а акцизът да влиза в общинската хазна, предлага Менда Стоянова.

Top