РИОСВ прекрати процедурата по ОВОС за инсталацията за рециклиране на автомобилни гуми 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив процедураta за инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми