Tag Archives: Св. Архангел Михаил

Архангеловден е

Архангеловден е!

Архангеловден е!

Архангел Михаил е пратеник на Бога, който прекъсва земния ни път, той прибира душата на човека.

Top