Tag Archives: „Северен“

Хайдушки игри и залесителна акция в „Северен“

Хайдушки игри и залесителна акция в „Северен“

Ораганизатори на събитието са район „Северен“ и бригада „Нова градина“. 

Top