Tag Archives: сметища

Община „Родопи” поставя незаконните сметища под наблюдение

Община „Родопи” поставя незаконните сметища под наблюдение

На  територията на община „Родопи“ има изградени  две големи депа.

Община „Родопи” харчи 50 хиляди лева за почистване на нерегламентирани сметища

Специалистите са категорични, че проблемът ще продължи, тъй като контролът по депонитране на отпадъците е на последно място в Йерархията при управление на отпадъците.

Събраха тонове отпадъци от нерегламентираните сметища в Асеновград

На всички почистени от нерегламентирано замърсяване зони са поставени предупредителни табели, които забраняват изхвърлянето на отпадъци

Top