Tag Archives: такси

МУ-Пловдив: Таксите за студентите платено обучение се определят от МОН

МУ-Пловдив: Таксите за студентите платено обучение се определят от МОН

Кофициентът за професионалните направления в МУ – Пловдив е водещ при определяне на таксите

Без такса за детските градини в Асеновград по време на извънредното положение

За освобождаването е необходимо физическите и юридическите лица да подадат заявление ведно с декларация, като в нея посочат срока, за който са преустановили дейността си

Промените в данъците на Пловдив: 3 нагоре, 1 надолу

Това са данъците и таксите, които търпят промяна през 2020 година.

Top