Tag Archives: улици

Ремонтират основно четири улици в Асеновград

Ремонтират основно четири улици в Асеновград

В рехабилитацията на пътната инфраструктура, изграждане на канализация и подобряване на троторани настилки ще бъдаят вложени общо 780 хиляди лева от бюджета на общината.

Възстановяват движението по улици в Асеновград

Паркирането на автомобили на ул. „Речна” до читалище „Родолюбие”в Асеновград се възстановява от днес. Ремонтните дейности приключиха и бе положен последен пласт асфалтова настилка.

Ето кои улици ще асфалтират в Раковски през 2018-а

Преди по-малко от месец директорът на ОП „Благоустрояване и превенция“ в Раковски Петър Антонов пое ангажимента ул. „Лайка“ в кв. Генерал Николаево и ул. „Цанко Церковски“ в кв. Секирово да бъдат завършени до началото на 2018 г.

Top