Tag Archives: ученици

Над 330 ученици от асеновградските училища са с COVID-сертификати

Над 330 ученици от асеновградските училища са с COVID-сертификати

78% от учениците се обучават присъствено.

МОН: Срочните оценки да се оформят присъствено!

Контролните и класни работи в края на първия учебен срок да се правят в клас. Децата, които се обучават вкъщи онлайн по желание на родителите, също да присъстват в клас за оформяне на срочните оценки

Синдикат „Образование“: Всички ученици трябва незабавно и безусловно да влязат в училище!

Според синдиката тестването трява да спре, защото създава разделение в обществото.

Top