Tag Archives: физикална медицина

Специалисти по физикална и рехабилитационна медицина на двудневен форум в Пловдив

Специалисти по физикална и рехабилитационна медицина на двудневен форум в Пловдив

Това са изключително авторитетни структури, активно съдействащи за развитието на науката и клиничната практика в Европа в областта на ФРМ.

Top