Tag Archives: КТД

Медицинските сестри в училищата и детските градини в Асеновград със заплата от 900 лева

Медицинските сестри в училищата и детските градини в Асеновград със заплата от 900 лева

При пенсиониране синдикалните членове ще имат право на обезщетение при пенсиниране в размер на 8 /осем/ брутни трудови възнаграждения.

Top