Tag Archives: Медицински университет – Пловдив

Дентални медици от Китай на обучение в МУ-Пловдив

Дентални медици от Китай на обучение в МУ-Пловдив

Демонстрирани бяха лазерни процедури

За първи път в Пловдив: 3D принтирането навлиза в денталната медицина

Тази съвременна методика новият 3D принтер ще се използва за научна работа от преподаватели и специализанти за осъвременяване на преподаването и работата на студентските научни кръжоци.

Top