Tag Archives: нов парк

Обновиха парка в кв. Секирово за 25 хиляди лева

Дейностите, които са  реализирани са обособяване зони за  игри и отдих, затревяване, зацветяване и залесяване , пейки и кошчета за отпадъци, доставка и монтаж на съоръжения за детска игра и спорт пригодени за хора в неравностойно положение и с физически увреждания.

Top