Tag Archives: ОП „Градини и паркове“

Шефът на „Градини и паркове“: Бюджет от близо 15 милиона е абсолютно адекватен на реалните ни потребности

Шефът на „Градини и паркове“: Бюджет от близо 15 милиона е абсолютно адекватен на реалните ни потребности

Според Веселин Козарев състоянието на зелената система е важно не само за приветливия вид на града, но и за чистотата на атмосферния въздух, и за здравето на хората.

За по-зелен Пловдив: „Градини и паркове“ търси експертното мнение на ландшафтните архитекти

Управителят Веселин Козарев се срещна с представители на Съюза на ландшафтните архитекти в Пловдив 

Top