Tag Archives: Северен

Благотворителен базар помага на децата в КСУ „Олга Скобелева“

Благотворителен базар помага на децата в КСУ „Олга Скобелева“

Масите на базара ще са на разположение от 10.30 часа в заседателната зала в сградата на районното кметство с адрес бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ № 22 А.

Ремонтират „Мечо Пух“ в „Северен“

Ще бъде монтиран и нов моноблок, също така на местата, където е имало течове ще бъдат обработени стените, след което ще бъдат прешпакловани и боядисани. Сумата, предвидена за осъществяване на изброените дейности възлиза на 15000 лева. 

Наградиха ученици и учители в състезанието за есе „Ботев и след него“

В конкурса се включиха 19 ученици и петима преподаватели, които имаха възможност да пишат за онзи или онези български автори, които са белязали умовете и сърцата им.

Нов паркинг за 18 коли откриха в „Северен“

Този паркинг е пети по ред, изграден на територията на район „Северен” по Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив.

Започва европейска седмица в „Северен“

В периода от 19-ти до 23-ти ноември община Пловдив ще проведе кампания за събиране на излезли от употреба гуми, отработени масла и негодни за употреба батерии и акумулатори.

Първа копка за ремонт на четири улици в „Северен“

Ремонтните дейности ще включват фрезоване на старата асфалтова настилка, полагане на основа на местата, където е необходимо от трошен камък, полагане на битумен разлив и преасфалтиране с плътен асфалтобетон с дебелина на пласт 6 см.

Top