Tag Archives: Югово-Лъки

Взривове ограничават движението по пътя Югово – Лъки

По отсечката ежедневно преминава тежкотоварен трафик от предприятията за добив и преработка на оловно-цинкова руда в района. Пътят е построен през 50-те години на миналия век.

Top