Tag Archives: знания за промяна

Представят резултатите от „Знания за промяна“, на фокус са ромските жени

Представят резултатите от „Знания за промяна“, на фокус са ромските жени

В рамките на проекта бе изготвен и заключителен доклад, който има за цел да запознае широката публика и институциите с проблемите, които маргинализираните групи срещат всеки ден.

Top