Така се развива екологията в Пловдив

Екологът на Община Пловдив отчете ръководените от нея дейности

Политиките на Община Пловдив за опазване на околната среда дават добри резултати, заяви директорът на дирекция „Екология“ Вяра Колева по време на днешния отчет на ръководените от нея дейности.

От началото на 2020 г. до момента измерените превишения на фини прахови частици са 29 дни при норма 35, като се наблюдава спазване на средногодишната норма на показателя на измерената стойност през последните две години, а именно под 40 µg/m3. Това показват отчетите на данните от мониторинга на отдел „Екология и управление на отпадъците“ към Община Пловдив. Вяра Колева подчерта основните проекти, по които Община Пловдив продължава да работи усилено за подобряване на околната среда в града, сред които е и проект „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“, който е на стойност 13 862 232,11 лева и е разделен на два етапа. Първи етап до 31.05.2021 г. и втори до 31.12.2023 г., когато ще се извършат реално дейностите по подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, с отоплителни устройства, отговарящи на специфични технически параметри.

Една от най-важните дейности през 2020 г. е възложената преоценка на технологията за почистване на река Марица, залегнало в Предпроектно проучване. По нареждане на кмета Здравко Димитров се подготвя технически инвестиционен проект за почистване на дървесната и храстова растителност на коритото на реката.

Продължава работата на местната администрация и по разделното събиране на биоотпадъци, като такова вече се осъществява от няколко години в два от кварталите на града – „Коматево“ и „Прослав“. В тази връзка продължава събирането на растителни отпадъци от парковете и градините на територията на общината, както и разделното събиране на отпадъци от кухни и заведения.

На финала е и проекта за изграждане на компостиращата инсталация, реализирана след спечелването на проект „Изграждане на компостираща инсталация за биоотпадъци“ по ОПОС 2014 -2020 г. Предстои издаване на акт 16, общата стойност на проекта 9 023 913 лв., а крайният срок за приключване – 04.06.2021 г., отчете Колева.

5 160 т. са третираните строителни отпадъци, от почистените дъждоприемни шахти са предадени 366 т., а 372 кг. са предадените за обработка и обезвреждане опасни битови отпадъци.

Политиката на Община Пловдив по отношение намаляване популацията на безстопанствените кучета и котки дава добри резултати, тъй като цифрите показват намаляване на броя на животните на улицата, посочи Вяра Колева. Тя предостави и конкретни данни, според които уловени и предадени от граждани са 412 кучета и 718 котки, от тях кастрирани са 338 кучета и 679 котки, одомашнени са 128 кучета.

В Общо 584 са новорегистрираните домашни кучета, а 2 688 са пререгистрираните любимци. Общо събраната сума от заплатената такса от собствениците е 44 732.50 лв.

Подобни статии

Top