Такса „куче“ може да се заплати и на касата в район „Южен“

До 31 март е срокът за плащането на таксата

Община Пловдив информира собствениците на кучета, че до 31 март е срокът за заплащане на таксата за тяхното притежание.

За регистрираните вече домашни любимци сумата от 30 лева може да се заплати както на касата в район „Южен“, така и по банков път на посочената банкова сметка при Инвестбанк: BG15IORT 73753102001600

Като основание в платежното трябва да се отбележат – годината, за която се плаща и индивидуалният номер на картона на кучето. На сайта на Община Пловдив може да се направи проверка за пропуснати плащания за предходни години на т.нар. „такса куче“: https://www.plovdiv-dogs.com/

От кметството в район „Южен“ напомнят, че тримесечен е срокът, в който собственикът на новопридобито куче е задължен да подаде декларация в общината/кметството по постоянен адрес и да регистрира животното.

Top