Таня Георгиева и Николай Стоянов са новите попълнения в Окръжен съд - Пловдив - DC news

Таня Георгиева и Николай Стоянов са новите попълнения в Окръжен съд – Пловдив

Двамата магистрати встъпиха в длъжност „съдия в Окръжен съд – Пловдив“

Съдиите Таня Георгиева и Николай Стоянов  днес – 28.11.2022 г., подписаха акт за встъпване в длъжност „съдия в Окръжен съд – Пловдив“. Това стана в изпълнение на Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 8. 11. 2022  г. На тържествена церемония пред Общото събрание на съда, съдия Розалия Шейтанова – председател на Окръжния съд, пожела здраве и успехи в работата на двамата нови съдии. Те ще бъдат разпределени в състави в Гражданско въззивно отделение – в Окръжен съд – Пловдив.

Съдия Таня Георгиева е завършила право в ПУ „Паисий Хилендарски“. От 1 ноември 2002 г. е адвокат в Адвокатска колегия – Пловдив, а от февруари 2005 г. досега е съдия в Районен съд – Пловдив, като общият й юридически стаж е над 20 години.  Притежава най-високия ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Съдия Николай Стоянов е завършил право в СУ „Климент Охридски“. От юни 2009 г. до 12 юни 2012 г. е младши съдия в Окръжен съд – Пловдив, а от 13 юни 2012 г. досега е съдия в Районен съд – Пловдив. Общият му юридически стаж е над 14 години. Притежава най-високия ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Съдия Стоянов има присъдена образователна и научна степен „доктор“ по гражданско и семейно право.

Подобни статии

Top