Търси се дългосрочно решение на кризата с водните количества на река Въча

Министърът на енергетиката  и областният управител на Пловдив обсъдиха и казуса с кариерите край Белащица, където предстоят съдебни дела

Министърът на енергетиката  Теменужка Петкова и областният управител Дани Каназирева обсъдиха  мерките за дългосрочното решение на кризата с водните количества в река Въча и работата на ВЕЦ-те. В Министерството на енергетиката областният Каназирева представи пред ресорния министър Теменужка Петкова договорените мерки с „НЕК“ ЕАД – Предприятие ВЕЦ – Пловдив за цялостно решение на проблема с обезводняването на Въча. От своя страна министър  Петкова изрази пълната си подкрепа за трайно решаване на проблема.

За нас е най-важно предприятието да изпълни поетото задължение и разписаните срокове да не се просрочват„, коментира след срещата Каназирева. Тя припомни, че в края на миналата година с управителя на НЕК ЕАД – Предприятие „ВЕЦ“ – Пловдив Георги Беловодски са договорени изключително важни мерки с конкретни  срокове за изпълнение, но в момента има известно забавяне.

Беше договорено първо – да се изгради измервателна станция, която да осигурява в реално време публичен достъп  и информация  на всеки един гражданин за количеството вода в р. Въча.  И второ – да се  намери техническо решение, което трайно да реши проблема с осигуряване на минимални екологични водни количества в реката, които да се изпускат постоянно и целогодишно и при спиране на ВЕЦ-те. Мерките са необходими за да се избегне риска от засушаване на реката и измиране на рибата в нея„, поясни Дани Каназирева.

На срещата с енергийния министър е коментиран и казусът със затворените кариери  край Белащица, по който предстоят съдебни дела.

Проблемът предстои също дългосрочно да бъде решен. На срещата и по този казус екоминистърът заяви своята  подкрепа. Всички институции ще работим съвместно, за да бъде решен в обществена полза“, допълни областният управител. Тя съобщи, че в близките дни ще се срещне с Инициативния комитет, за да ги запознае с фактическата обстановка. Също така през следващата седмица ще бъде организира среща с ангажираните по казуса институции –  Басейнова дирекция, РИОСВ и ВИК –Пловдив.

Подобни статии

Top