Дани Каназирева търси решението на още проблеми в областта

Срещна се с жителите на село Брестовица

Три проблема бяха коментирани по време на срещата на областния управител Дани Каназирева с жителите на с. Брестовица. Това са влошеното качество на питейната вода и наличие на манган в нея, системното прекъсване на електрозахранването и проблема със сметосъбирането в населеното място. На срещата, която бе по инициатива на живеещите в селото, присъстваха кметът на община Родопи Павел Михайлов, председателят на ОбС Георги Цанков, кметът на Брестовица Любен Радев, директорът на Басейнова дирекция  Василка Чопкова, представители на  ВиК  и експерти от областна администрация.

По думите на областния управител и трите проблема са на вниманието на експертите, а за решаването лично тя е провела множество срещи с отговорните институции.

„Факт е че има проблем с водата, институциите сме обединени, на едно мнение сме, че компромис няма да се прави. Решението ще е в полза на хората. Относно качеството на питейната вода в момента е взето временно решение. Нашата цел е да бъде намерено дългосрочно“, заяви Каназирева.

Като областен управител тя ще настоява ВиК или Басейнова дирекция да възложат техническа експертиза от специалист хидрогеохимик, който в двумесечен срок да установи причината за внезапното покачване на стойностите на мангана във водата. Според експертите в областта, предполагаемите причини са две. Първо, че манганът е с органичен произход, в резултат на покачване на нивото на реката при помпените станции на ВЕЦ-а край с.Кадиево, където се е образувало заблатяване и гниене. Втората хипотеза е, че манганът е вследствие на естествени процеси.

„Исканата експертиза ще даде отговор на въпроса за причината и ще търсим трайното решение на проблема. Имаме и три варианта за това – чрез регулиране нивото на реката при ВЕЦ-а, чрез изграждане на пречиствателна станция или нови водоизточници“, обясни Каназирева.

По повод множеството сигнали в областната администрация и жалби за чести аварии и прекъсване на електричеството в селото, областният управител съобщи на хората, че е провела среща с представители на КЕЦ-Стамболийски. От дружеството са обяснили, че основният проблем е в ел. мрежата, която в 75% е въздушна и се влияе от атмосферните условия, което води до автоматично изключване на тока. Поет е ангажимент за инвестиции още през тази година, които да подобрят надеждността на мрежата.

Относно третият проблем, свързан със сметосъбирането, областният управител обясни на жителите на Брестовица, че тук отговорността е на местната власт и решаването му е в компетентността на Община Родопи.

Областният управител подчерта, че администрацията е готова да помогне на всяко едно населено място в областта, както с експертиза, така и с координация с другите държавни институции, а също и с  конкретна помощ при решаване на важните проблеми.

Подобни статии

Top