Търсят 31 приемни семейства за отглеждане на деца в риск

Стартира кампания по набиране на професионални приемни семейства за отглеждане на деца в риск

В Пловдив започва кампания по набиране на професионални приемни семейства в града и региона, като подкрепа на проекта „Приеми ме 2015“. Целта е насърчаване на приемни семейства, които да поемат временно грижата за деца до 3-годишна възраст, като един вид мярка за закрила и отглеждане и възпитаване в семейна среда.

31 са приемните семейства, които са необходими за Пловдив и региона. По-конкретно – 7 – за Пловдив, 2 – за Асеновград, 5 – за Карлово, 2  – за Сопот, 1 – за Марица, 1 – за Съединение, 6 – за Първомай, 1 – за Садово, 1 – за Раковски, 1 – за Родопи, 3 –  за Хисаря, 1 – за Калояново.

 „Приемните семейства правят чудеса, тяхната грижа е 24 часа. Има случаи, които само животът може да създаде. Има случаи, когато деца са в много затруднено положение, изоставени или неглижирани. Приемните родители са най-добрите хора, защото подпомагат на децата в риск и на техните семейства, които също често имат нужда от подкрепа“, посочи заместник-кметът Георги Титюков. Той даде пример с дете, което преди време беше изоставено до вход на сграда на бул. „Васил Априлов“ и за баща на три деца, чиято майка ги е изоставила. Той сам е потърсил помощ от служители на приемната грижа да намерят семейства за неговите малки деца, докато си стъпи на краката.

„Децата, които са отглеждани в приемни семейства, биват осиновени или след време се връщат в техните семейства. Изключително малък брой остават при приемните си родители на голяма възраст“, обясни Веселина Ботева, директор дирекция „Социална политика“.

„Често ние спасяваме деца, учим ги на навици, помагаме им да се социализират и да се интегрират в обществото“, заявиха представители на приемните родители.

„При изоставените деца се наблюдава изоставане в тяхното психологическо развитие. Затова в центровете от семеен тип и в приемната грижа децата се отглеждат в среда, близка до семейната“, сподели своя опит Недка Петрова, директор на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Пловдив

Приемните родители трябва да отговарят на няколко критерия, сред които:

1 2

Подобни статии

Top