Търсят се още 500 души за преброяване на населението в Община Пловдив през есента

Работата е за по-малко от месец, а заплащането е от 400 до 1000 лв.

Община Пловдив и Националният статистически институт ще продължат съвместната си кампания за набиране на преброители и контрольори, необходими за преброяването на населението и жилищния фонд в страната, което ще проведе в периода 7 септември – 3 октомври 2021 година. В общината са постъпили заявки на над 600 души, но са необходими още 500, за да може да се извърши успешно процесът. Това стана ясно по време на работна среща на зам.-кмета по финанси Величко Родопски с председателя на НСИ Сергей Цветарски, Магдалена Костова, директор на дирекция „Демографска и социална статистика“ и Кристина Захариева, директор на  Териториално статистическо бюро – Юг. В срещата участва и секретарят на Община Пловдив Ангелина Топчиева.

„От изключително значение за успешното провеждане на преброяването е взаимодействието между НСИ и местните власти. Община Пловдив и районните администрации активно ни съдействат и ние сме убедени, че провеждането на преброяването ще мине успешно“, коментира председателят на НСИ Сергей Цветарски. Той допълни, че очаква висшите учебни заведения в града също да се включат в кампанията по набирането на желаещи.

Кампанията за допълнителни преброители и контрольори ще продължи до 10 юни. Кандидатите трябва да подадат заявления в общината или районните кметства. Участието в преброяването е срещу заплащане и се получава по граждански договор. В зависимост от обема домове, които поемат, участниците ще получат средно 400 лева за един участък, но ако  преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв.

Важно е да се знае какви са изискванията за кандидатите.

Те трябва да са навършили 18 години, да имат средно или висше образование и да не са осъждани. Добре е да имат опит, но не е задължително, защото предстоят обучения. В предишните кампании са участвали предимно студенти, учители, служители в администрацията на държавни и общински звена, финансисти, счетоводители, социални и здравни работници.

На всеки преброител ще бъде възложено с договор да преброи предварително определени участъци, в които обикновено живеят около 250 – 300 лица в около 100 – 120 жилища. Възможно е един участък да съдържа повече или по-малко хора и жилища в зависимост от особеностите на населеното място.

В периода на преброяването преброителите ще посещават домовете от 18 септември до 3 октомври 2021 г. във времето от 8.00 до 20.00 ч., включително събота и неделя.

Обученията на преброителите и контрольорите ще се проведат по предварително определен график в периода от 15 август до 3 септември 2021 година. Графиците ще бъдат налични на интернет страниците на Преброяване 2021 и на общините. След успешно завършено обучение ще получат необходимите материали за предстоящата работа и ще бъдат подписани договорите.

Електронното преброяване ще е от 7 до 17 септември. Преброителите тръгват на 18 септември – до 3 октомври.

Повече информация можете да намерите на сайта на Преброяване 2021.

Подобни статии

Top