Търсят се още кандидат-преброители за Асеновград

Срокът за набиране на преброители в Асеновград е удължен, към момента заявленията са 118

Удължава се срока за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд. Към настоящия момент общо за страната са набрани 53.3% от предварително планирания брой преброители и 61.7% от контрольорите.

Ситуацията е различна в различните общини: Заявленията, постъпили за Асеновград са общо 118. Сред тях има кандидати, които са заявили желанието си и за трите възможни длъжности – контрольори, преброители и придружители. Припомняме, че за територията на асеновградска община се набират 165 преброители и 35 контрольори.

Кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общинската администрация, в която предпочитат да бъдат наети. Заплащането на преброителите се определя спрямо извършената дейност. На едно преброено лице се заплаща по 2,50 лева, за жилище – 1 лев., а за сграда – 0,70 лева. При преброяване онлайн преброителят ще трябва да вземе специален код, който генерира информационната система, като за това ще получи 0,80 лева. По този начин общото заплащане на всеки преброител ще бъде индивидуално и ще варира в зависимост от броя на преброените сгради, жилища, лица и електронно преброени лица. В периода 1 – 15.02.21 г. един преброител би могъл да изработи средно около 400 лева за един преброителен участък, при 50% електронно преброени. Съществува и вариант, в който може да се поеме преброяването на два или три участъка, като в този случай заплащането може да достигне до 1 000 лева или повече.

Преброителите ще имат право да посещават домакинствата в своя преброителен участък от 08,00  часа до 20,00 часа, включително събота и неделя, като ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт (НСИ), като преди това ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Подобни статии

Top