Търсят трайно решение на проблема с мириризмите в Труд

Иницииран е комплексен анализ на екологичните проблеми на селото от всички отговорни институции

Областния управител на област Пловдив и директорът на РИОСВ – Пловдив инициират среща с представители на всички отговорни институции по проблемите с дейността на биоцентралата в село Труд и миризмите в населеното място. Тя ще се проведе следващия вторник – 14 юли, в Областната администрация.

Проблемите ще бъдат разгледани комплексно, като ще бъдат набелязани възможните решения в полза на обществото при спазване на всички законови норми. До края на следващата седмица инициативният комитет на с. Труд и жителите на населеното място ще бъдат запознати с набелязаните мерки за решаването на проблема в селото.

Подобни статии

Top