Техническо оборудване за над 69 хил. лв. за пловдивска гимназия

училище

Професионална гимназия по битова техника в Пловдив

ще проведе информационен ден във връзка с реализирания проект „Модернизиране на професионалното образование“ по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Дейностите по проекта са осъществени с партньорството на бизнеса.

Събитието ще се състои днес от 10:00 часа в учебните работилници на училището на ул. „Сергей Румянцев“ № 6.

Учениците от гимназията имат възможност да се обучават с най-ново техническо оборудване по специалностите Асансьорна техника, Компютърни мрежи и Компютърна техника и технологии.

Компютърните конфигурации, преносимите компютри и двата нови действащи асансьора са на обща стойност 69 655 лева.

Те осигуряват условия за повишаване качеството на професионалното образование и предизвикват интереса на бивши и настоящи учители и ученици. Част от проекта е и провеждането на практическо обучение в реална работна среда във фирмите партньори.

Осъвременяването и подобряването на материалната база повишава мотивацията на  учениците   за придобиване на знания и умения по избраната от тях професия и гарантира постигането на по-високи резултати в професионалната подготовка.

Сътрудничество между образованието и бизнеса – това е формулата за успех на Професионална гимназия по битова техника.

Подобни статии

Top