„Текстил и град. Градска лаборатория за експерименти в текстила. ТекстФест Копривени творения“ в Пловдив

Проектът провокира експериментаторски подход чрез използването на старинни технологии в текстила

Традиционната култура и фолклорът са неизчерпаем източник на опит и вдъхновение, които способстват за създаване и утвърждаване на уникални творби с български характер.

Проектът провокира експериментаторски подход чрез използването на старинни технологии в текстила, които позволяват създаването на иновативни творчески проекти, утвърждаващи симбиозата между индивидуалния художествен почерк и българската идентичност.

Основна цел на проекта е да създаде територия за експерименти и иновативност в текстилното изкуство чрез използването на нематериално наследство като инструмент за творческо вдъхновение и умение за прилагане на старинни технологии в нови културни проекти с висока художествена стойност.

Копривата е древен материал с висока символна стойност, който още от праисторически времена се е използвал за направата на обредни тъкани с място в религиозни свещенодействия.

В архаичната и фолклорната култура тя е възприемана като растение с магически свойства, което има интересна роля в традиционния светоглед, европейския приказен фолклор и обредни практики. В средата на XX в. все още са живи спомените за нейната обработка, знания и умения за използването й в текстилното производство.

Тази комплексна същност, обединяваща символни, духовни и практически свойства на материала, дава възможност копривата да се включи в Градската лаборатория за експерименти в текстила.

От една страна, тя вдъхновява чрез старинните смисли, които носи, а от друга – представлява  предизвикателство за технологична обработка в съвременността и изразяване на нови идеи в художествени текстилни проекти.

Проектът се разгръща в три творчески работилници:

1 2

Подобни статии

Top