Темата за стреса във фокуса на обучение в Младежки център Пловдив

Младежки център Пловдив със събитие за овладяване на стреса в социалната сфера

Темата за стреса в наши дни е особено актуална, но за пръв път ще се дискутира задълбочено напрежението и прегарянето сред педагозите и социалните работници. Младежки център Пловдив са подготвили тридневно безплатно обучение, насочено към учители, директори, училищни психолози, педагогически съветници, социални работници и други ангажирани в образователната и социалната сфера. Събитието ще се проведе в онлайн среда в дните 29-31 януари.

Участниците ще се фокусират върху:

• техники и стратегии за овладяване на професионалния стрес;
• методи за овладяване и контрол на тревожността;
• аптечка за емоционално здраве;
• групова и индивидуална работа за трениране на анти-стрес умения и овладяване на стратегии за справяне с професионалното прегаряне.

Обучител е Геника Байчева – бакалавър по философия и магистър „Артистични психо-социални практики“.

Геника е сертифициран обучител с методите на психодрамата, форум и имидж театъра, социодрамата, арттерапията. От 2009 г. работи като обучител и ментор на младежи (доброволци, млади хора от непривилегировани групи, младежки лидери), фасилитатор и обучител на възрастни (учители, директори, младежки работници, родители).

Подобни статии

Top