Тестват сирените за оповестяване при бедствия в Асеновград - DC news

Тестват сирените за оповестяване при бедствия в Асеновград

Тренировката ще се извърши днес в 11.00 ч.

В изпълнение Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, предстои тестване на сирените в първия работен ден на октомври. В тренировката са включени и интегрираните към НСРПО локални системи за оповестяване (ЛСО) , включително и тази, на „Калцит“ АД в Асеновград. Същите ще бъдат тествани за интеграцията и функционалните възможности при реалното им задействане.

Тренировката ще се извърши на 01.10.21 г. (петък) от 11:00 ч.  За целта на предстоящите тестове ще прозвучат акустични сигнали от сиренните системи. Ще се излъчат и гласови съобщения за техническа проверка. Община Асеновград информира гражданите за предстоящото тестване на сирените, с цел недопускане на паника сред населението.

Подобни статии

Top