Пак тестват сирените!

Целта е да се провери техническото състояние на националната система

В 11.00 часа ще бъде тествана системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия и аварии.

Целта е да се провери техническото състояние на националната система, придобиване на умения от длъжностните лица и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустични сиренни устройства.

Националната система за ранно предупреждение се тества два пъти в годишно – в първия работен ден на април и на октомври, в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване на въздушна опасност.

Подобни статии

Top