Тимчев обсъди мерки за по-добро качество на въздуха с хора на Световната банка - DC news

Тимчев обсъди мерки за по-добро качество на въздуха с хора на Световната банка

Според зам.-кмета един от съществените елементи за осигуряване чистотата на въздуха е въвеждането на зони с ниски емисии

Мерки за ограничаване замърсяването на атмосферния въздух в Пловдив обсъди зам.-кметът по екология с представители на Световната банка в България.

Качеството на атмосферния въздух е един от приоритети на общинското ръководство. Създадохме обществен съвет за подобряване качеството на въздуха, който да изработи най-належащите мерки в краткосрочен план. Засилен е и контролът на общинския инспекторат за наблюдение на строителните обекти и налагане на по-сериозни санкции на нарушителите“, заяви зам.-кметът Анести Тимчев.

Той допълни, че един от съществените елементи за осигуряване чистотата на въздуха е въвеждането на зони с ниски емисии. „Имаме намерение да създадем такива първо около училищата, чрез което ще намалим транспортното замърсяване. Не по-малки са и усилията ни в посока обособяване на зони с ниски емисии за битовото отопление, което е основният замърсител на въздуха в Пловдив“, коментира още Тимчев.

В началото на годината бе избран изпълнител за разработване на методика за въвеждане на зони с ниски емисии. Вече се работи по изготвянето на анализ на нормативните изисквания за въвеждането им, изработването на прогноза за превишенията по замърсители и определяне на подходите за тяхното ограничаване.

„Община Пловдив прилага богата палитра от мерки, която е в съответствие с Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. Идеята за създаване на зони с ниски емисии за битовото отопление е много смела и ние сме готови да я подкрепим“, коментира старши специалистът „Околна среда“ в Световната банка в България Еолина Милова.

Създават надведомствен координационен съвет

Зам.-кметът Анести Тимчев и представителите на Световната банка се обединиха и около идеята за създаване на надведомствен координационен съвет. Целта е в него да участват всички институции и организации, имащи отношение към качеството на въздуха, и в резултат на това да бъде наложен по-сериозен контрол над строителните обекти и незаконните сметища.

„Общините трябват да бъдат подкрепени със законови и институционални промени, които да им позволят да прилагат много по-строги изисквания към спазване на мерките за качеството на въздуха. Това е въпрос, който изисква усилия на национално ниво и Община Пловдив предлага пълната си подкрепа, за да може този механизъм да се развие възможно най-бързо“, подчерта Тимчев.

Разгледана бе и идеята за създаване на съвместен форум, с участието на Министерство на околната среда и водите, на който да бъдат обсъдени най-належащите проблеми свързани с чистотата на въздуха.

На срещата присъстваха още представители на Световната банка в България, сред които експертът по качеството на въздуха Васил Златев, правен експерт Валери Петков, директорът на Дирекция „ЕУО“ Вяра Колева и директорът на Дирекция „Обществени поръчки” Тодор Тодоров.

Подобни статии

Top