Тодор Чонов се срещна със зам.-министъра на транспорта, поговориха си

Ангел Попов подкрепи редица инициативи на Община Пловдив

Решаване на проблемите на обществените превозвачи, таксиметровия бранш и предстоящите новости, свързани с намаляването на вредните емисии от автомобилните газове обсъдиха по време на среща заместник-министърът на транспорта Ангел Попов, заместник-кметът Тодор Чонов и директорът на ОП „Организация и контрол по транспорта“ Пламен Вълков.

Сред темите на разговора бяха и евентуалните промени в законодателството, касаещи подобряването градската мобилност в големите населени места.

Тодор Чонов запозна заместник-министъра с проекта за въвеждане на зони с ниски емисии в централната градска част Пловдив, където ще бъдат допускани само автомобили с висок екологичен клас със съответните стикери, както и с предложенията за въвеждане на нови тарифи за таксиметровия бранш.

Според промените, заложени в проекта за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, таксиметровите шофьори ще заплащат 80 лева такса за лиценз, 50 лева при промяна в обстоятелствата на издадено удостоверение за регистрация; 5 лева при промяна в списъците на водачите и автомобилите на издадено удостоверение за регистрация и 20 лева при издаване на дубликат на удостоверение за регистрация.

Двамата обсъдиха и надграждането на системата в Центъра за управление на трафика на Пловдив.

„Доволен съм от разговорите. Срещнах пълно разбиране от заместник-министъра, който подкрепи всички идеи на Община Пловдив по отношение на обществения и таксиметров транспорт за въвеждането на стикерите и той потвърди, че подобряването на качеството на въздуха, който дишаме, изисква спешни и сурови мерки“, посочи в края на срещата Тодор Чонов.

Припомняме Ви, че Община Пловдив предоставя временни разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Пловдив. В общинското предприятие „Организация и контрол по транспорта“ до момента са издадени документи на 320 таксиметрови шофьори.

Подобни статии

Top