Тодор Тагарев ще бъде новият министър на отбраната

Министерският съвет поиска свикване на извънредно заседание на Народното събрание заради рокадата

Министерският съвет прие решение за свикване на заседание на Народното събрание на основание чл. 78, т. 4 от Конституцията на Република България.

Правителството ще поиска от председателя на парламента да свика Народното събрание на извънредно заседание на 1 март 2022 г. за приемане на Решение за персонални промени в Министерския съвет.

На заседанието на парламента ще бъде гласувана оставката на сегашния министър на отбраната Стефан Янев. Правителството предлага поста му да заеме проф. Тодор Тагарев, съобщи на брифинг след заседанието премиерът Кирил Петков.

Проф. Тагарев е 62-годишен, роден е в Стамболийски. Завършва Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в град Пловдив. През 1982 г. завършва Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия като инженер по автоматика и телемеханика. През 1989 г. защитава дисертация във Военновъздушната инженерна академия „Н. Е. Жуковски“ в СССР, а през 1994 г. – в Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ.

От 1999 г. е старши научен сътрудник II степен (доцент) по приложение на принципите и методите на кибернетиката, а от 2014 г е професор по същата специалност.

От 1982 до 1986 г. служи в бойно поделение на ВВС.

От 1989 до 1992 г. е преподавател във ВВВУ „Г. Бенковски“. От 1994 до 1998 г. е научен сътрудник последователно в Института по управление и системни изследвания и Института за космически изследвания на БАН, където продължава да работи като старши научен сътрудник от 2002 г. до 2004 г.

От 1999 до 2001 г. е последователно директор на Дирекция „Планиране на отбраната“ и „Политика по въоръженията“ в министерство на отбраната.

От 2004 до 2008 г. е ръководител на катедра „Мениджмънт на отбраната“ във Военна академия „Г. С. Раковски“.

От 2005 до 2008 г. Тодор Тагарев е член на Борда за изследвания и технологии на НАТО и национален представител в неговия панел „Системни анализи и проучвания“. Притежава значителен опит в ръководството и участието в международни и национални интер-дисциплинарни изследвания по въпроси на сигурността и отбраната. Негови научни и научно-приложни публикации са преведени на арабски, арменски, бахаса, грузински, дари, испански, португалски, румънски, руски, сръбски, украински, унгарски и френски език.

От 2008 г. е в Института по паралелна обработка на информацията на БАН, сега Институт по информационни и комуникационни технологии, като ръководител на секция „Информационни технологии в сигурността“ и на Центъра по мениджмънт на сигурността и отбраната.

В периода септември 2009/2010 г. е съветник на министъра на отбраната по въпросите на стратегическия отбранителен мениджмънт.

От 13 март до 29 май 2013 г. е министър на отбраната в състава на служебното правителство на Марин Райков.

От 3 май 2016 г. проф. Тодор Тагарев е назначен за директор на Института по отбрана, но на 31 март 2017 г. е освободен от служебния министър на отбраната о.з. бр. ген. Стефан Янев. Според МО на РБ това е заради „подмяна на тактико-техническите задания“ на проектите за закупуване на нов тип изтребител.

За да защити доброто си име, през м. юни 2017 г. проф. Тагарев завежда иск срещу министерството на отбраната (гр. дело 7714/2017). В решението си от 2 ноември 2021 г. ІХ състав на СГС намира, че тъй като в заповедта за прекратяване на трудовия договор на проф. Тагарев не фигурира „системно неизпълнение на трудовите задължения“ или други нарушения, разпространението на такава информация от длъжностни лица от МО е противоправно и неморално. Съдът приема, че разпространението на злепоставяща проф. Тагарев информация за извършени дисциплинарни нарушения и евентуално за престъпления … е противоправно и дава основание да се ангажира отговорността на министерството за претърпените неимуществени вреди, настъпили в резултат от разпространението на злепоставяща информация сред множество хора и ОСЪЖДА министерството на отбраната.

Снимка: narod.bg

Подобни статии

Top