Топ PR-специалист под тепетата с нова книга

„Публични комуникации в изкуството“ на проф. д-р Любомир Караджов излезе от печат

Наскоро излезе от печат „Публични комуникации в изкуството“ – най-новата книга на професора по комуникации в АМТИИ Любомир Караджов. Текстът вече се радва на одобрението на специалисти и артмениджъри, което  потвърждава качеството на утвърдилата се в пловдивската академия школа по PR и реклама в сферата на изкуството.

Изданието разглежда  развитието на връзките с обществеността в исторически план и акцентира върху спецификите на  изкуството като среда за PR. Анализира превъплъщенията на тази мениджърска комуникация в различни професионални сфери и интерпретира особеностите на „гравитацията между PR-а и PR-а в изкуството“. Авторът увлекателно поднася на читателите изследването си по темата „Изкуство или наука са PR-ът и PR-ът в изкуството“, както и какви са проявленията на изкуството  като субект и обект на комуникациите.

Засегнат е и лобизма в изкуството

Проф. Караджов не отминава и малко коментирания до момента  въпрос за отношението „PR, публичност, лобизъм и медиен лобизъм в изкуството“. Верен на научния  стил и на журналистическите си умения, авторът представя  популярни примери от публикации в българските медии и предлага коментари към тях.

На аналитичен преглед е подложена и рекламата като мениджърски формирана комуникация, както и връзките между реклама и медийно партньорство. Книгата доказва, че съществува социален ареал, където  рекламата е облагодетелствана и това е именно рекламата  на факти и събития от света на изкуството. Именно този обществен консенсус, който отчита социалната значимост на художествените факти и необходимостта те да бъдат афиширани по специални преференциални условия, е лакмус за зрелостта на едно общество, счита авторът.

Рекламните „заклинания“

1 2

Подобни статии

Top