Топъл обяд за 250 асеновградчани до края на април

Дейностите по социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020” продължават

Общо 250 души ще получават безплатен обяд до края на април.

В края на декември миналата година доктор Христо Грудев – кмет на община Асеновград подписа Допълнително споразумение към договора с Агенцията за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” за продължаване дейностите по социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”.

До края на април безплатен обяд ще бъде осигурен за общо 250 души – жители на общината.

От социалната услуга се възползват хора, които са на месечно подпомагане от Дирекция ”Социално подпомагане”, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, както и самотно живеещи граждани и семейства, получаващи минимални пенсии.

Основната цел е подобряване качеството на живот и осигуряване подкрепа на най-уязвимите лица и семейства, които не могат сами да си осигурят храна.

Подобни статии

Top