Топъл обяд за 250 нуждаещи се в Пловдив

Топлият обяд се предоставя чрез програмата „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Пловдив“

Община Пловдив стартира дейностите по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Пловдив“. Услугата има за цел да осигури топъл обяд за 250 уязвими граждани на Община Пловдив, които са в затруднение да осигурят сами прехраната си и са изпаднали в крайно тежко състояние.

Дейностите по програмата ще се реализират в периода 01.05.2020-19.06.2020г. В този период топъл обяд ще бъде приготвян и доставян до домовете на нуждаещите се, всеки работен ден от седмицата, в часовия диапазон от 10 до 13 часа.

Чрез предварително разработен механизъм за подбор, 250 нуждаещи се граждани на територията на Община Пловдив, ежедневно ще получават супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично – десерт.

Проектът се финансира по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“ към АСП. Програмата се реализира съгласно Договор № ФС01-0542/29.04.2020г., сключен между Община Пловдив и Агенция за социално подпомагане. Стойността на договора е в размер на 23 925,00лв.

По програмата могат да кандидатстват следните целеви групи:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина – при подадени данни от РЗИ.
  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Записвания и сигнали за граждани от целевите групи, можете да подавате на телефона на дирекция „Социални дейности“ – 032/ 623 714.

Подобни статии

Top