Това са цените, които EVN предлага за ток и топлоенергия

EVN

Заявените стойности са за периода от юли 2020 година до юни 2021 година

Компаниите от групата на EVN България внесоха ценови заявления за цени на електро- и топлоенергия през следващия ценови период – от юли 2020 до юни 2021 година.

По отношение на цените за енергията – без включени мрежови цени, заявлението на компанията краен снабдител „EVN България Електроснабдяване“ предвижда дневната и нощна тарифи за битовите клиенти на регулиран пазар в Югоизточна България от 1 юли 2020 година да са както следва:

дневна тарифа – 0,13334 лв./кВтч. (без ДДС)

нощна тарифа – 0,05331 лв./кВтч. (без ДДС)

По отношение на мрежовите услуги, заявлението на компанията предвижда намаление на мрежовите цени, заплащани от битовите и бизнес клиенти, присъединени на средно и ниско напрежение в Югоизточна България. Така, когато заявленията на двете компании бъдат съотнесени към месечното потребление на едно средно домакинство в Югоизточна България – 200 кВтч. дневна енергия и 70 кВтч. Нощна енергия, те биха довели до минимално намаление на стойността на тази фактура от сегашните 53,32 лева (с ДДС) на 53,28 лева (с ДДС), обясняват от Дружеството.

Заедно с намалението на мрежовите си цени ЕР Юг предлага и нов начин на калкулиране на цената за достъп до разпределителната мрежа за битовите си клиенти – предвижда се от 1 юли тя да e постоянна компонента и да се изчислява на база предоставена мощност вместо на база потребление.

Дружеството предлага също така от 1 юли цената за достъп на битови клиенти до мрежата да бъде еднаква с цената за достъп на бизнес клиенти – 0,01917 лв./кВт./ден, като тя да се определя на база предоставената мощност на всеки обект на потребление.

По отношение на заявлението за цени на EVN България Топлофикация. компанията предлага цената на топлинната енергия в Пловдив от 1 юли 2020 година да бъде 107,55 лв./МВтч. (без ДДС).

Подобни статии

Top