Тренировка на системите за оповестяване и в Асеновград

Включена е и локалната система за оповестяване на „КАЛЦИТ” АД

От 11:00 ч. ще се извърши тренировка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. В нея е включена и локалната система за оповестяване на „КАЛЦИТ” АД – Асеновград.

Тренировката включва излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка.

Умоляват се гражданите да запазят спокойствие по време на тренировката. Не се изискват никакви действия от населението.

Подобни статии

Top