Три дами попълниха ръководния екип на Окръжен съд - Пловдив - DC news

Три дами попълниха ръководния екип на Окръжен съд – Пловдив

Съдиите Мария Шишкова, Миглена Площакова и Николинка Цветкова встъпиха днес в новата си длъжност

Днес, 29 октомври 2020 г., съдия Мария Шишкова, съдия Миглена Площакова и съдия Николинка Цветкова встъпиха официално в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Пловдив. Те бяха избрани на поста на 13 октомври 2020 г. от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. С встъпването им в длъжност се попълни ръководният екип на председателя на съда Розалия Шейтанова.

Съдия Мария Шишкова ще ръководи Наказателното отделение на Окръжния съд, съдия Миглена Площакова – Гражданско отделение – I инстанция и Търговско отделение, а съдия Николинка Цветкова – Гражданско отделение – II инстанция.

На церемонията по встъпване в длъжност съдия Шишкова, съдия Площакова и съдия Цветкова подписаха акт за встъпване в длъжност. Председателят на съда Розалия Шейтанова приветства новите си заместници  пожела им здраве и професионални успехи и благодари на досегашния екип за достойната работа.

За новите заместници на Розалия Шейтанова

Съдия Мария Шишкова е завършила право в СУ „Климент Охридски“. До момента има повече от 25 години юридически стаж. Първоначално е работила като стажант-юрист в Софийски градски съд, била е младши съдия в Окръжен съд – Пловдив, съдия в Районен съд – Пловдив, съдия в Окръжен съд – Пловдив, заместник на Главния прокурор във Върховна касационна прокуратура, а от месец юни тази година е отново съдия в Окръжен съд – Пловдив. Има най-висок ранг в съдебната система „съдия във ВКС и ВАС“.

Съдия Миглена Площакова е завършила  право в СУ „Климент Охридски“. До момента има  20 години и 6 месеца юридически стаж, като почти 20 години работи в органи на съдебната власт – Районен и Окръжен съд – Пловдив. Близо 7 години е била заместник на административния ръководител на Районния съд в Пловдив. Участвала е в множество обучения по теми, свързани с разглежданите от нея дела. С решение на ВСС е повишена на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Съдия Николинка Цветкова е завършила право в ПУ „Паисий Хилендарски“. Има над 20 години юридически стаж. В Окръжен съд – Пловдив работи от септември 2017 г., а преди това има опит като административен ръководител – председател на Районен съд – Пазарджик, както и като и.ф. председател на същия съд. Била е младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик и съдия в Районен съд – Пазарджик. Участвала е в множество обучения. Има ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Top