Три детски градини в „Северен” облагородяват дворовете си

Градините са спечелили проекти, финансирани от общинския бюджет

Три детски градини в район „Северен” спечелиха проекти по подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища и детски градини“.

В ДГ „Бреза” ще се реализират два проекта.В основната сграда, намираща се на ул. „Стефан и Обрейко Обрейкови” 21, ще се извърши подмяна на настилката на централния вход на детското заведение.Ще бъдат сменени старите плочки и бордюри с нови. Във  филиала на бул. „Дунав” 69  ще се изгражда детска спортна площадка за игра, която ще бъде комбинирана за 3 вида спорт-баскетбол, волейбол и футбол на малки вратички.

В ДГ „Дъга” предстои ремонт на 1 детска площадка, който включва подмяна на 2 бр.сенници, пейки и пружиниращи детски клатушки.За втори път детското заведение кандидатства по тази програма.През 2018 г. бе ремонтирана детската площадка във вътрешната дворна част.

В ДГ „Марица”, в  сградата на бул. „Марица” 53, дворното пространство ще се покрие с ударопоглъщаща настилка, с цел предпазване на децата от наранявания.Миналата година по същия проект бе изградена спортна площадка с изкуствена зелена трева.

„Приветствам директорите на трите детски градини, които с упоритост, постоянство  и ентусиазъм работят по проекти, свързани с подобряване условията на малчуганите да спортуват в еднa по-модерна и по-добра среда”, заяви кметът на район „Северен” Стоян Алексиев.

Припомняме, че 200 000 лева са предвидените от общинския бюджет средства за настоящата година по подпрограмата.  Максималният размер на финансовата помощ за подаден проект е в размер на до 70% от допустимите разходи, но не повече от 4 200 лв. с ДДС за един обект, а останалите 30% се съфинансират от детските градини.

Подобни статии

Top