Три училища в община Раковски с одобрени проекти по „Еразъм +“

Общо над 32 хил. евро са спечелили с проектите си ОУ „Христо Смирненски“ и ОУ „Христо Ботев“ в Раковски

Проектът на ОУ „Христо Смирненски“ – „Да създадем утрешния свят в класната стая“ е получил одобрение. Неговата стойност е 19 435 евро и е финансиран от Център за развитие на човешките ресурси, съфинансиран от ЕС. Това е четвърти проект по по програма „Еразъм +“ КА1: Образователна мобилност за граждани на училището, финансиран за обучение на учителите.

ОУ „Христо Смирненски“ ще бъде част от световна образователна мрежа на училища, преподаващи глобалните цели за устойчиво развитие на ООН с учители, подготвени да създават учебни сценарии, които да поставят учениците в ситуации за решаване на реални проблеми.

Директорът на ОУ „Христо Ботев“  Кремена Алексиева също се похвали с призово място при селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектори „Училищно образование“ на програма „Еразъм+“.

Проектното предложение на ОУ „Христо Ботев“ – Раковски е класирано на 7-мо място с 96 точки от общо 100 и е на стойност 12 780 евро. Името на проекта е „Да протегнем ръка за всяко дете“ .
Целите на този проект са пряко свързани със стратегията на ОУ “Христо Ботев“ и Европейския план за развитие на училището.

Третото учебно заведение с одобрен проект е Професионалната гимназия по селско стопанство в Белозем.

Подобни статии

Top