Тридневна кампания учи деца от Асеновград на разделно сметосъбиране

Какво трябва да знаем, преди да започнем да събираме отпадъците си разделно?

Какво трябва да знаем, преди да започнем да събираме отпадъците си разделно, с цел да запазим България чиста за нашите деца? Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки, която обслужва контейнерите за разделно събиране в Асеновград – „Булекопак“, представя малко известни факти от интересна статистика. Чрез нея се пояснява защо трябва да пестим природните ресурси и енергия.

Всеки тон рециклирана хартия спасява от изсичане 13 дървета и спестява 4 кубични метра място в депото за отпадъци. Рециклирането на една пластмасова бутилка, например, спестява енергията, достатъчна да захранва компютър за 25 минути. А преработката на всяко стъклено шише пък спестява енергията, с която телевизор може да работи 25 минути.

Събраните от контейнерите за разделно събиране отпадъци в Асеновград се извозват със специализиран транспорт до сортираща инсталация. Поставят се на конвейер, където се разделят по видове материали. Накрая сортираните и балирани опаковки се извозват до заводите за рециклиране.

В тази връзка община Асеновград, съвместно с фирмата, обслужваща разделното сметосъбиране в града, организират 3-дневна кампания с ученици от асеновградски училища. Деца от III-и клас ще се учат как да събират разделно отпадъците си и ще научат за видовете такива. Инициативата ще се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки. Специален гост на мероприятията бе заместник-кметът по хуманитарни дейности в Асеновград инженер Петър Петров.

Ето графикът за провеждане на инициативата по училищата:

  • 05.10.21 г. (вторник) – двора на СУ „Свети Княз Борис I“;
  • 06.10.21 г. (сряда) – СУ „Свети Свети Кирил и Методий“;
  • 07.10.21 г. (четвъртък) – ОУ „Отец Паисий“.

Междувременно, нееднократно общинската администрация на Асеновград е организирала акции за събиране на непотребни текстилни изделия и излезли от употреба електроуреди. Кампаниите с тази цел ще продължат и занапред, за да опазваме природата чиста и да не изхвърляме отпадъците си на нерегламентирани за целта места.

Припомняме, че ефективно функционира и площадката за безплатно депониране на строителни и едрогабаритни отпадъци на територията на община Асеновград. Нека заедно опазваме света около нас, за да живеем в по-чист и подреден град!

Top