Трима загинали при пожари в Пазарджишко за първите 9 месеца на годината

Спасени са петима души

Тази година в периода от 9-ти до 13-ти септември се провежда традиционната „Седмица на пожарната безопасност“, както и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14-ти септември. В тази връзка днес в сградата на РДПБЗН-Пазарджик се проведе пресконференция с участието на директора на службата комисар Ангел Дудов. А за жителите на Пазарджик, на площада имаше демонстрации.

Резултатите са видни от статистиката за първите осем месеца на тази година – екипите на РДПБЗН-Пазарджик са реагирали на 1732 бр. произшествия, при които са спасени 5 човека. От възникналите произшествия най – голям е броят на пожарите – 1336 бр., което представлява 77 % от всички произшествия. При 206 от тях са нанесени материални загуби. Пожарите без  материални загуби  са  1130 или  65 %  от всички произшествия.Регистрирани са и 97 бр. лъжливи повиквания, които представляват 5,6 % от произшествията.При горските пожари има значително повишение спрямо 2018 г. с 2,5 пъти, което се дължи на трайното засушаване през летния период и повишената пожарна опасност.В повечето случай причините са небрежност при боравене с откит огън- запалени сухи треви и храсти в близост до горски фонд, както и нерегламентирани сметища.

За посочения период са загинали 3-ма и пострадалите са 9  граждани. Проведените аварийно-спасителни дейности при пътнотранспортни произшествия са 58 бр.

Съществува трайна тенденция най-много от общия брой произшествия да са пожарите без нанесени материални загуби. Те са предимно в сухи треви и отпадъци. Причините за това са предимно от субективен характер и намаляването на тези произшествия зависи основно от информационно – разяснителната дейност, от съзнанието на всички граждани.

При произшествията са унищожени:

  • покривна конструкция- 3729 кв.м.
  • фураж на бали – 2813 бр.
  • сгради в разгъната площ – 550 кв.м.
  • мебели-272 бр.
  • бяла, черна и компютърна техника- 134 бр.
  • автомобили- 37 бр.

 За разглеждания период не са възникнали пожари, свързани със жътвената кампания и не са засегнати площи с посеви.

Служителите осъществяващи Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност са извършили: 56 бр. комплексни проверки ; 820 бр контролни проверки;  1145 бр. тематични проверки; 267 бр. съвместно с други ведомства; 8 бр по сигнали и предложения на граждани; 130 по искания на заинтересовани лица.

Съставени са 47 бр. акта за установяване на административни нарушения, принудителните административни мерки са 12 бр., изготвени са 527 бр. констативни протоколи, връчени са  425 бр. разпореждания. 

1 2

Подобни статии

Top