Цената на водата за Пловдив от днес е…

вода

В самия край на декември Комисията на енергийно и водно регулиране прие окончателно решение за изменение на цените на услуги за 2021-ва

От днес – 1 януари 2021 година, цените (без ДДС) на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ – Пловдив са както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС:

Доставяне вода на потребителите 1,248

Отвеждане на отпадъчни води 0,126

Пречистване на отпадъчни води:

Битови и приравнените към тях потребители 0,490

Промишлени и други стопански потребители:

степен на замърсяване 1 0,578

степен на замърсяване 2 0,843

степен на замърсяване 3 1,108

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Подобни статии

Top