Център за компетентност влиза в обновена сграда на ТУ – филиал Пловдив

Откриха реставрираната и обновена сграда на бившия девически колеж „Св. Йосиф“

Реставрираната и обновена сграда на бившия девически колеж „Свети Йосиф“, в която се помещава 3-ти корпус на Техническия университет – филиал Пловдив, беше тържествено открита днес. На откриването присъстваха еврокомисар Мария Габриел, зам.-кметът на Пловдив Анести Тимчев, представители на бизнеса и на 6 висши учебни заведения, партньори в осъществяването на  проекта.

Красивата сграда на ул. „Цанко Дюстабанов“ № 8, в която се помещават 20 нови научни лаборатории, е обявена през 1985 година за архитектурно-строителен паметник на културата. От 2009 година е паметник на урбанизма и културния пейзаж в историческата зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив“.

Реставрацията на сградата започна през 2019 година, а средствата за ремонтните дейности, в размер на  2 223 300, 80 лева, са отпуснати по проект BG05M2OP001-1.002-0023-С01 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

В момента екип на Техническия университет – филиал Пловдив подготвя и обявява обществени поръчки за доставката на научна техника на стойност  9,8 милиона лева.

В 3-ти корпус ще заработят 20 научни лаборатории, плюс още две във 2-ри корпус, като стойността на тяхното обновяване влиза в посочената по-горе сума.

„В университета имаме научно-изследователски сектор със специализирани лаборатории,  в които правим разработки, необходими на компании, обръщащи се към нас за инженерна помощ. По този начин  ще работи и в Центъра за компетентност, само че на много по-високо научно и инженерно ниво. До приключване на програмния период през 2023 година имаме ограничение да ползваме придобитото оборудване максимум 20 на сто от работното време за съвместни разработки с бизнеса от региона. Що се отнася до резултатите от научните изследвания, те ще бъдат общодостъпни и безвъзмездно предоставени на всички, които проявяват интерес към тях. Но най-ценното от гледна точка на обучението на бъдещите инженери е, че те ще имат достъп до най-модерната научна техника в света. Вярваме, че в Центъра за компетентност ще привлечем да работят след завършването си, най-добрите студенти с интерес към науката“, посочи директорът на Техническия университет проф. д-р Въльо Николов. 

1 2

Подобни статии

Top