Център за работа с деца на улицата бе открит в Карлово

Това е поредната услуга, предоставяна от община Карлово

Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/ бе официално открит в Карлово днес. На молебена за здраве и благоденствие, отслужен от Негово благоговейнство иконом Марко Тодоров – архиерейски наместник на Карловската духовна околия, присъстваха кметът на общината д-р Емил Кабаиванов и неговият екип, председателят на Общинския съвет Доньо Тодоров, заместник-командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада полковник Мирослав Костадинов, началникът на Военно формирование 22680 подполковник Димитър Мерудийски, директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ Надежда Сеизова, представители на фирмите-изпълнители. Лентата прерязаха д-р Кабаиванов, Доньо Тодоров и представител на фирмата-изпълнител на строително-монтажните дейности. Тематичен поздрав отправиха деца от ДГ „Зорница“.

Поредната социална услуга, предоставяна от Община Карлово, е комплекс от превантивни дейности, свързани с попадането на деца на улицата и отпадане от училище; социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата. В новия център ще се работи индивидуално с детето и неговото семейство. Ще бъдат оказвани консултации и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. Целите в работата на ЦРДУ са предотвратяване ранното отпадане от училищната система; неглижиране здравето и социалната изолация на деца и младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата; прекратяване всякакви форми на експлоатация, насилие и противообществени прояви.

Основни потребители на центъра ще бъдат деца, които:

– пребивават на улицата епизодично или за различни периоди – сами, придружавани от възрастен и/или в неформални групи; въвлечени са в различни най-тежки форми на труд, но вечер се прибират в дом;

– живеят и работят на улицата – самостоятелно и/или в неформални групи; изцяло са прекъснали връзки със семейната среда и са развили устойчиви навици за т.нар. уличен начин на живот;

– са избягали от дома си или специализирана институция, в която са били настанени;

– не са обхванати от образователната система или отпаднали от нея в предучилищна и училищна възраст;

– скитат, упражняват различни тежки форми на детски труд и/или водят начин на живот, който създава условия на риск от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното или социалното им развитие;

– са жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно, унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

– употребяват инхаланти и/или други упойващи вещества.

1 2

Подобни статии

Top