Център „Жан Моне“ с лекция за влиянието на градската среда върху здравето в ПУ - DC news

Център „Жан Моне“ с лекция за влиянието на градската среда върху здравето в ПУ

Събитието ще се състои в зала „Компас“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ от 16:00 часа

Лекция на тема: „Мястото на Географските информационни системи в изследване влиянието на градската среда върху човешкото здраве“, ще изнесе утре, 31 май 2022 г., доц. д-р Ангел Джамбов. Събитието ще се състои в зала „Компас“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ от 16:00 часа и може да бъде проследено чрез онлайн връзка на следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/85017749955?pwd=N0VLcW5mUm1nZWNJUVNBbzJUdk51Zz09, Meeting ID: 850 1774 9955, Passcode: 545990.

В лекцията на доц. Джамбов ще бъдат засегнати факторите на градската среда, които оформят индивидуалното и колективното здраве – замърсяване на въздуха, шумово замърсяване, зелени и сини пространства и други елементи на застроената среда, приложението на географските информационни системи и възможностите за градско планиране, с оглед здравните потребности на населението.

Организатор на събитието е „Жан Моне“ център за високи постижения към ПУ „Паисий Хилендарски“. То е част от цикъла публични лекции: „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“, чиято цел е да се подпомогне учените и студентите в ПУ и останалите университети в града във връзка с предизвикателствата по изграждане на новата мрежа от изследователски университети в България. Лекциите са отворени както за членовете на академичната общност от ПУ, така и за учени и студени от останалите пловдивски ВУЗ, особено тези от Медицински университет – Пловдив, който е водещият изследователски университет в града по проекта.

Лекциите целят да изяснят основите на взаимоотношенията между университетите и фирмите от индустрията и останалите сфери на икономиката и обществото, основните психологически, организационно-културни и финансови проблеми в този процес, както и необходимите стъпки за създаване на подходяща институционална, правна и организационна атмосфера в университета, стимулираща академичното предприемачество и трансфера на технологии на институционално ниво.

За лектора

Доц. д-р Ангел Джамбов е част от екипа на Катедрата по хигиена в Медицински университет – Пловдив. Има магистърска степен по „Медицина“, ОНС „Доктор“ по „Хигиена“, научна степен „Доктор на науките“ по „Психиатрия“ и професионална квалификация „Еволюционна психология и психиатрия“. Научните му интереси включват: шумово замърсяване в околната/трудовата среда, градски зелени пространства и обществено здраве, епидемиология и психология на околната и трудовата среда, систематични обзори/мета-анализи и биостатистика, медицинска география и географски информационни системи и клинична епидемиология.

Подобни статии

Top