Центърът за компетентност ПЕРИМЕД сред най-добрите в страната

Последвалата дискусия продължи повече от 2 часа.

Експертите отправиха препоръки и предложения за функционирането на центровете от гледна точка на изграждане на подходяща организационна структура, управленски модели, възможности за осигуряване на устойчивост, включително финансова, участие в международни мрежи и сътрудничество с бизнеса.

Делегацията посети изследователска лаборатория към Центъра за компетентност, позиционирана в Катедрата по микробиология и имунология (Система за клетъчно сортиране за провеждане на специализирани молекулярно-генетични и фармако-терапевтични изследвания ин витро) и Симулационния тренировъчен център на МУ – Пловдив.

Предвижда се ново посещение в партньорските организации (ПУ и ИМК-БАН).

1 2

Подобни статии

Top