Центърът за майчино и детско здраве към УМБАЛ „Свети Георги“ е помогнал на 347 пациенти за една година - DC news

Центърът за майчино и детско здраве към УМБАЛ „Свети Георги“ е помогнал на 347 пациенти за една година

Консултирани са 276 деца с различни здравословни и психологически проблеми, отбелязват специалистите в Международния ден на „Доброто“

Общо 347 бременни, родилки и деца са били обслужени в Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве към Клиниката по педиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД за миналата година. Центърът работи в съответствие с разработената Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве и предоставя информационни и специализирани медицински консултации, както и домашни посещения за деца с увреждания, с хронични заболявания или недоносени до 1 година, съобщи неговият координатор Константина Костова.

В Деня на „Доброто“, който се чества всяка година на 17 февруари по инициатива на международните благотворителни организации в света, тя отбеляза, че 276 от всички пациенти на Центъра са деца на възраст от 0 до 18 години с различни здравословни и психологически проблеми.

Сред най-често наблюдаваните хронични заболявания са: епилепсия, белтъчно-калорийно недохранване, ДЦП, спинална мускулна атрофия, хиперактивно разстройство, умствена изостаналост, синдром на Даун, парализа на Белл и детски аутизъм.

Децата, които се нуждаят от психологична и социална подкрепа, са с девиантно поведение, с поведенческо разстройство, невроза или специфични разстройства на развтието, подчерта Костова. По думите й сред пациентите на Центъра са и деца, които са трудно отглеждани в домашна среда, както и с вредни навици като употреба на алкохол и наркотици, и суицидно поведение. Болшинството от тях се насочват и към Отдел „Закрила на детето” за дългосрочно проследяване и  подкрепа, ако е необходимо.

В Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве към Университетската болница „Свети Георги“ в Пловдив работят психолог и социален работник, както и медицински специалисти, сред които: детски кардиолог, пулмолог, ревматолог, невролог, ендокринолог, гастроентеролог, онкохематолог и хирург, както и акушер-гинеколог.

През 2021 г. те са констатирали основно проблеми, свързани с  отглеждането в семейна среда и риск от изоставяне, подпомогнали са и родители при подготовката на документи за явяване на деца с увреждания пред ТЕЛК.

1 2

Подобни статии

Top