„Централен“ иска да премести архива си в сградата на КНСБ

Сегашните помещения били пожароопасни

Кметът на „Централен“ Георги Стаменов поиска сградата, в която  се помещава Регионалната структура на КНСБ в Пловдив. Тя се намира точно до тази на районната администрация – на ул. „Христо Г. Данов“ 41.

Стаменов внася предложение, което да бъде обсъдено и гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет, в което настоява архивът на район „Централен“ да бъде преместен в съседната сграда, тъй като помещенията, в които той се намира, са в много лошо състояние. Документите се съхраняват в постройка с пожароопасна дървена конструкция и са недостатъчни като площ за техническия и счетоводен архив на районната администрация.

Припомняме, че след договорът за наем между общината и КНСБ за ползване на сградата на „Христо Г.Данов“ 41, е прекратен на 8 септември 2016 г. Заповедта за прекратяването обаче е обжалвана от синдиката пред Административния съд, а след поредица от съдебни дела, Върховният административен съд се произнася в полза на общината. Заради това КНСБ е трябвало да освободи имота още на 9 декември, когато е изтекъл едномесечният срок, даден от общината, синдикатът да напусне помещенията, в които е бил до този момент.

С оглед социалната функция и дейност на Сдружение КНСБ са предложени няколко свободни общински имота в центъра на града, като общината е обещала и съдействие за преместване на мебелировката на синдикалната структура. В момента обаче сградата на „Христо Г. Данов“ продължава да се ползва от синдикалистите.

В същото време сградата е обявена за публична общинска собственост. От общината не възразяват помещенията в нея да се ползват за съхранение на архива на „Централен“. Остава само съветниците да гласуват предложението на сесията на 9 април.

Подобни статии

Top